Kommunfullmäktige den 2 november 2020

Organ
Kommunfullmäktige
Mötesdatum
2020-11-02
Paragrafer
§§ 100-117
Datum då anslag sätts upp
2020-11-05
Datum då anslag tas ned
2020-12-03
Förvaringsplats för protokoll
Sekreterare

Protokoll

Länk till protokoll