Sociala utskottet den 10 november 2020

Organ
Sociala utskottet
Mötesdatum
2020-11-10
Paragrafer
§§ 96-112
Datum då anslag sätts upp
2020-11-12
Datum då anslag tas ned
2020-12-04
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Anna Hallgren

Protokoll

Länk till protokoll