Sociala utskottet - sekretessärenden den 10 november 2020

Organ
Sociala utskottet
Mötesdatum
2020-11-10
Paragrafer
§§ 126-144
Datum då anslag sätts upp
2020-11-12
Datum då anslag tas ned
2020-12-04
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Anna Hallgren