Allmänna utskottet den 9 november 2020

Organ
Allmänna utskottet
Mötesdatum
2020-11-09
Paragrafer
§§ 126-138
Datum då anslag sätts upp
2020-11-13
Datum då anslag tas ned
2020-12-07
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Maria Syd

Protokoll

Länk till protokoll