Barn- och utbildningsutskottet den 11 november 2020

Organ
Barn- och utbildningsutskottet
Mötesdatum
2020-11-11
Paragrafer
§§ 90-103
Datum då anslag sätts upp
2020-11-16
Datum då anslag tas ned
2020-12-08
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Anna Hallgren

Protokoll

Länk till protokoll