Kommunfullmäktige den 15 februari § 18

Organ
Kommunfullmäktige
Mötesdatum
2021-02-15
Paragrafer
§ 18
Datum då anslag sätts upp
2021-02-15
Datum då anslag tas ned
2023-02-15
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Maria Syd

Protokoll

Länk till protokoll