Sociala utskottet - sekretessärenden den 16 februari 2021

Organ
Sociala utskottet
Mötesdatum
2021-02-16
Paragrafer
§§ 13-31
Datum då anslag sätts upp
2021-02-17
Datum då anslag tas ned
2021-03-11
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Anna Hallgren