Kommunfullmäktige 15 februari 2021

Organ
Kommunfullmäktige
Mötesdatum
2021-02-15
Paragrafer
§§ 1-21
Datum då anslag sätts upp
2021-02-18
Datum då anslag tas ned
2023-02-18
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Maria Syd

Protokoll

Länk till protokoll