Viktigt meddelande till allmänheten - VMA

Lyssna

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är en varning till allmänheten vid till exempel gasutsläpp, en stor brand eller annan allvarlig olycka. Allmänheten varnas genom varningssignalen Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA).

Vad är VMA - VIktigt meddelande till allmänheten?

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är en varning till allmänheten vid till exempel gasutsläpp, en stor brand eller annan allvarlig olycka eller vid krigstid.Det finns två nivåer av meddelanden - varningsmeddelande och informationsmeddelande.

Hur tar jag del av varningen?

Det finns två nivåer av meddelanden:

  • Ett varningsmeddelande sänds genast och upprepas inom 5 minuter i samtliga Sveriges Radios FM-kanaler P1, P2, P3 och i berörd lokal P4-kanal samt i Sveriges Televisions kanaler, Sveriges Utbildningsradio UR, TV4, Kanal 5 och 9 samt SVT Text. Om utomhussignalen slås på så följs den alltid av ett varningsmeddelande.
  • Ett informationsmeddelande som används i mindre akuta situationer sänds skyndsamt i samma kanaler som ovan. Meddelandet upprepas inom tio minuter i berörd lokal P4-kanal.

I Nordmaling finns inte den så kallade Hesa Fredrik (hög tuta som ljuder utomhus) men budskap kan komma att sändas via högtalarbil.

Nytt från och med 2014 och 2015 är att varningssystemet även skickar ut varningar genom talmeddelanden till den fasta telefonin och genom SMS till de mobiltelefoner som är registrerade i det drabbade området. Nästa steg är att SMS ska gå ut till alla som befinner sig i ett drabbad område men för detta krävs en lagändring.

Vad gör jag om det sänds ett VMA?

När du uppmärksammar ett VMA ska du:

  • Gå inomhus.
  • Stänga dörrar, fönster och ventiler.
  • Lyssna på radio för information.

Faran Över signaleras med en 30-40 sekunder lång signal.

Kontaktperson: Jörgen Forslund