Kommunens krisberedskap

Lyssna

Nordmalings kommun arbetar för att kommunen ska vara trygg och säker att bo och verka i.

Detta sker genom att skapa en god förmåga att förebygga och hantera kriser. En god planering och beredskap skall i första hand förhindra och i andra hand minimera negativa konsekvenser för människor, verksamhet, egendom, ekonomi och miljö vid oönskade händelser.

Kommunstyrelsen är krisnämnd i Nordmaling och ansvarar för den politiska ledningen av räddningstjänsten i kommunen.

Den dagliga verksamheten leds av en heltidsanställd räddningschef och en stf räddningschef på halvtid. Kommunen har en brandstation i Nordmaling med deltidsanställd personal.


 

Kontaktperson: Lars Kinnunen