Krishjälp från POSOM

Lyssna

POSOM står för Psykiskt och Socialt omhändertagande vid olyckor och kriser och är en stödgrupp som kommunen kan kalla ut vid olika typer av samhällskriser.

Detta är POSOM

POSOM står för Psykiskt och Socialt omhändertagande vid olyckor och kriser. Gruppens huvudsakliga uppgift är att ta hand om drabbade personer som inte har fysiska skador och indirekt inblandade personer som visar stark oro vid en olycka eller kris exempelvis anhöriga och kamrater. POSOM-organisationen träder in då samhällets övriga resurser inte räcker till.

POSOM-organisationen består av en ledningsgrupp och en stödgrupp.

  • Ledningsgruppen skall se till att POSOM-organisationen fungerar vid stor olycka eller katastrof. Ledningsgruppen ska också svara för att stödgruppen får utbildning och övning samt att både ledningsgrupp och stödgrupp samlas för informationsutbyte och diskussion.
  • Stödgruppen består av personer som är med och upprättar ett stödcentrum och finns på plats för att ge stöd.

Det gör en stödperson

En stödperson är med och upprättar och arbetar i ett stödcentrum dit fysiskt oskadade, anhöriga, kamrater m. fl. kan söka sig vid en stor katastrof eller olycka. Vid en mindre olycka, då det saknas stödcentrum, kan stödpersonen finnas till hands på annan plats, t.ex. i en skola eller i ett hem.

Dessa är med i POSOM-gruppen

POSOM-gruppen i Nordmalings kommun består av en blandning av personer från kommun, kyrka, omsorg och blåljusverksamhet.

Så aktiverar kommunen POSOM

POSOM aktiveras av räddningsledaren via SOS-alarm eller av SOS-alarm på eget initiativ, t.ex. efter kontakt med POSOM-organisation eller myndighet på annan ort.

Om du själv behöver komma i kontakt med POSOM-gruppen i en krissituation, kontakta SOS Alarm genom att ringa 112.
 

 

Kontaktperson: Anna-Maria Nilsson