POSOM (Psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och kriser)

Lyssna

POSOM är en grupp som står för Psykiskt och Socialt omhändertagande vid olyckor och kriser. Socialstyrelsen rekommenderar att det finns en sådan grupp i kommuner och landsting. I Nordmaling kommun har den s.k. POSOM-gruppen funnits i ett antal år.

Vad är  POSOM-gruppen?

POSOM står för Psykiskt och Socialt omhändertagande vid olyckor och kriser. Gruppens primära uppgift är att ta hand om drabbade personer utan fysiska skador och andra mer indirekt inblandade personer som visar stark oro vid en olycka eller katastrof, t.ex. anhöriga och kamrater. POSOM-organisationen träder in då samhällets övriga resurser inte räcker till.

POSOM-organisationen består dels av en ledningsgrupp och dels en stödgrupp.
 
Ledningsgruppen skall se till att POSOM-organisationen fungerar vid stor olycka eller katastrof. Ledningsgruppen ska också svara för att stödgruppen får utbildning och övning samt att både ledningsgrupp och stödgrupp samlas för informationsutbyte och diskussion.


Vad gör en stödperson?

En stödperson är med och upprättar och arbetar i ett stödcentrum dit fysiskt oskadade, anhöriga, kamrater m. fl. kan söka sig vid en stor katastrof eller olycka. Vid en mindre olycka, då det saknas stödcentrum, kan stödpersonen finnas till hands på annan plats, t.ex. i en skola eller i ett hem.

Vilka är med i POSOM-gruppen?

POSOM-gruppen i Nordmalings kommun består av en blandning av personer från kommun, kyrka, omsorg och blåljusverksamhet.

Aktivering av POSOM-gruppen

POSOM aktiveras av räddningsledaren via SOS-alarm eller av SOS-alarm på eget initiativ, t.ex. efter kontakt med POSOM-organisation eller myndighet på annan ort.

Om du själv behöver komma i kontakt med POSOM-gruppen i en krissituation, kontakta SOS Alarm genom att ringa 112.
 

 

Kontaktperson: Susanne Hansson