Akut hjälp, krishantering

Lyssna

När något akut har hänt som du bedömer kräver hjälp från polis, räddningstjänst eller sjukvården, skall du ringa 112. I denna informationstext hittar du även andra viktiga akutnummer.

Stöd från Nordmalings kommun

Akuta sociala problem under kontorstid

Om det sker en akut situation under kontorstid (8.00-16.00) ska du kontakta individ- och familjeomsorgen. Detta kan gälla frågor om missbruk, barn eller unga som far illa. Ring och be om att bli kopplad till rätt tjänsteman.
Telefonnummer: 0930-140 00
Adress: Kyrkogatan 8

Akuta sociala problem efter kontorstid

Nordmalings kommun har avtal med Umeå kommun om socialjour efter kontorstid. Socialjouren är placerade på Umeå polisstation. Dina frågor kan exempelvis gälla frågor om missbruk, barn eller unga som far illa.

Du når socialjouren på telefonnummer 090-16 30 50 under följande tider:

Måndag - torsdag: 16.00 - 24.00
Fredag-lördag: 16.00 - 24.00
Söndag: 16.00 - 24.00

Övriga tider (utom kontorstid) ringer du 114 14 eller 112.

POSOM

POSOM-gruppen är en grupps som har hand om psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och kriser. Socialstyrelsen rekommenderar att det finns en sådan grupp i kommuner och landsting. I Nordmaling kommun har den s.k. POSOM-gruppen funnits i ett antal år.

POSOM kallas ut via 112

112, Polis, vård m.m.

SOS Alarm

När man är i en nödsituation och behöver omedelbar hjälp.
Polis, ambulans, brandkår, sjöräddning, fjällräddning, giftinformation, jourhavande läkare, flygräddning. Öppet dygnet runt.
Telefon: 112
Webbplats: www.sosalarm.se

Sjukvårdsrådgivningen

Ring 1177 dygnet runt, för råd om vård. Man får svar på om det är något man själv kan göra eller om man behöver komma till sjuksköterska eller läkare. 1177 är öppet dygnet runt, alla dagar.
Telefon: 1177
Webbplats: www.1177.se

Polisen

Ring 114 14 när du har ärenden till polisen som inte är akuta. Du kan till exempel ringa för att göra en polisanmälan, tipsa om brott, få upplysningar om pass- och tillståndsfrågor, få adresser och öppettider m.m.
Telefon: 114 14
Webbplats: www.polisen.se
 

Informationsnummer vid allvarliga olyckor och kriser

113 13 är ett informationsnummer kan du ringa dygnet runt. Dit kan du ringa för att få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan exempelvis handla om en större storm, översvämningar eller en storbrand. Allmänheten ska också via tjänsten kunna lämna information om allvarliga olyckor och kriser.
Telefon: 113 13
Webbplats: www.11313.se

Du kan också besöka webbplatsen www.krisinformation.se

Försvunna barn

Sverige har som ett av EU:s medlemsländer krav på att införa ett EU-gemensamt journummer för att anmäla försvunna barn. Journumret, 116 000, ska vara tillgängligt dygnet runt, året om oavsett i vilket EU-land man befinner sig i, när sådana händelser inträffar.
Telefon: 116 000
Webbplats: www.sosalarm.se 

Giftinformation

Giftinformationen svarar på frågor om akuta förgiftningar och ger råd om lämplig behandling vid inträffade förgiftningstillbud. Telefonrådgivningen är tillgänglig, dygnet runt – året runt, för allmänheten och sjukvården i hela landet.
Telefon: 112 vid förgiftning, 08-331231 i mindre brådskande fall.
Webbplats: www.giftinformation.se

Obs! Om du misstänker att du blivit matförgiftad bör du kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten, telefon 0930-140 00.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt och du ringer gratis oavsett var du bor. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.
Telefon: 020-50 50 50
Webbplats: www.kvinnofridslinjen.se

BRIS Vuxentelefon - om barn

Hit är alla vuxna välkomna att ringa anonymt för att prata om vad som helst. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn och få information om var du kan vända dig för att få ytterligare hjälp. Du kan vara anonym.
Telefon: 077-150 50 50
Webbplats: www.bris.se

Stöd till barn och unga

BRIS - Barnens hjälptelefon

Till BRIS barnens hjälptelefon kan alla under 18 år ringa och prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ditt nummer syns inte på våra telefoner. Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om. Behöver du mer hjälp av oss, be att få prata med ett BRIS-ombud.
Telefon: 116 111
Webbplats: www.bris.se

UMO - ungdomsmottagningen på nätet

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan man hitta svar på sina frågor om sex, hälsa och relationer. Bakom UMO står alla landsting och regioner.
Webbplats: www.umo.se

Röda Korsets telefonjour

Saknar du någon att prata med? Livet skiftar. Vi kan alla hamna i situationer när vi tappar fotfästet, känner oss ledsna eller oroliga och behöver någon att prata med.
Telefon: 0771-900 800, alla dagar klockan 14.00-22.00.

Jourhavande kompis

Du är aldrig så ensam som du kanske känner dig ibland. Du som är under 25 år kan ringa Röda Korsets jourhavande kompis och prata om det där som du inte vill eller vågar ta upp med någon annan.
Telefon: 020-222 444, måndag-fredag klockan 18.00-22.00 och lördag-söndag klockan 14.00-18.00.

Kontaktperson: Jörgen Forslund