Beställningstrafik (ringbil)

Lyssna

Ringbilen är en mindre buss som kör på beställning.

I Nordmaling kommun finns så kallad ringbilstrafik i ett antal byar. Ringbilen är en mindre buss som går på beställning.
 
Om du vill åka ringer du bara Reseservice senast dagen före resdag. Turen går högst en gång per trafikeringsdag, om inte annat anges. Biljettbestämmelserna är samma som på bussen.
 
Ringbilen beställes hos Reseservice på telefonnummer: 0771-25 10 20
 
Tabell för ringbilstrafiken hittar du nedan:
 

Kontaktperson: Conny Nordendahl