Trafik och gator

Lyssna

Nordmalings kommuns vägnät består av statliga, kommunala och enskilda vägar. Kommunen ansvarar framförallt för underhållet av de egna kommunala vägarna medan Trafikverket ansvarar för de statliga. För de enskilda vägarna ansvarar fastighetsägare eller olika sammanslutningar som exempelvis vägsamfälligheter.

Nordmalings kommuns vägnät består av statliga, kommunala och enskilda vägar. Detta innebär att kommunen ansvarar för vissa vägar, Trafikverket för vissa och fastighetsägare eller exempelvis vägsamfälligheter för andra. Dessa tre olika sköter om underhåll, snöröjning, sandning m.m. av dessa vägar.

Av de vägar som finns i Nordmalings kommun är de flesta så kallade enskilda vägar. Detta innebär att det är fastighetsägare eller olika typer av grupper (exempelvis vägsamfälligheter) som äger och sköter om dessa vägar.

Trafikverkets ansvar

De flesta större vägar, som exempelvis E4 och olika länsvägar mellan byarna i kommunen ansvarar Trafikverket för. Även Rödviksvägen och Kungsvägen i Nordmaling samt Strandvägen i Rundvik tillhör Trafikverkets område. innebär att Trafikverket ansvarar för underhåll, snöröjning m.m. av dessa vägar. Kontaktuppgifter till dem hittar du på Trafikverkets hemsida:

Länk till Trafikverket hemsida om underhåll i länet

Nordmalings kommuns ansvar

Nordmalings kommun ansvarar för väghållning, snöröjning m.m. på mindre vägar framförallt i samhällena Nordmaling och Rundvik. Kommunala vägar finns även i andra byar och samhällen, exempelvis där de ligger i anknytning till kommunala fastigheter som skolor och liknande.

Om du är nyfiken på vilka som äger vilka vägar kan du hitta den informationen i Nationell Vägdatabas online-verktyg:

Länk till Nationell databas

Inloggningsuppgifter hittar du på hemsidan. Du hittar till Nordmalings kommun genom att söka på ortsnamn i verktyget, zooma in och markera att du vill se Väghållare under menyn NVDB.

Kontaktperson: Torsten Lindqvist