Parkering

Lyssna

Här hittar du information om parkeringsmöjligheter inom kommunen. I Nordmalings kommun finns ingen betalparkering.

Allmän parkering

I Nordmalings kommun finns ingen betalparkering. Större parkeringsytor finns bland annat på dessa platser:

  • Nordmalings Resecentrum, Kungsvägen 93 - allmän parkering och pendlarparkering med motorvärmare.
  • Nordmalings kommunhus, Kungsvägen 41 - allmän parkering och kommunparkering.
  • Postens parkering, Storgatan 11 - parkering lämplig om du ska handla på samhället.

Pendlarparkering

För dig som pendlar med buss eller tåg ut ur kommunen finns en parkering på Resecentrum i Nordmaling. Här kan du som pendlare stå parkerad mot en avgift. Läs mer här om pendelparkering och motorvärmare: http://www.nordmaling.se/default.aspx?id=9859 

Kontaktperson: Torsten Lindqvist