Synpunkter och klagomål (gator och vägar)

Lyssna

Om du vill lämna synpunkter och klagomål angående gator och vägar hittar du mer information om detta på denna sida.

De flesta större vägar, som exempelvis E4 och olika länsvägar mellan byarna i kommunen ansvarar Trafikverket för. Även Rödviksvägen och Kungsvägen i Nordmaling samt Strandvägen i Rundvik tillhör Trafikverkets område. Det innebär att Trafikverket ansvarar för underhåll, snöröjning m.m. av dessa vägar. Kontaktuppgifter till dem hittar du på Trafikverkets hemsida:

Länk till Trafikverkets hemsida

 
Nordmalings kommun ansvarar för väghållning, snöröjning m.m. på mindre vägar framförallt i samhällena Nordmaling och Rundvik. Kommunala vägar finns även i andra byar och samhällen, exempelvis där de ligger i anknytning till kommunala fastigheter som skolor och liknande.
 
Om du har synpunkter eller klagomål på någon av dessa vägar kan du vända dig till Samhällsbyggnad, växel: 0930-140 00.

Kontaktperson: Ulf Månsson, kommunchef