Tättbebyggda områden

Lyssna

I oktober 1999 kom Trafikförordningen till som bland annat har ett nytt begrepp för vad som är tättbebyggt område. Här hittar du information om vilka områden som räknas som tättbebyggda.

Vad innebär det att ett område är tättbebyggt?

Ett tättbebyggt område enligt Trafikfördningen beskrivs såhär: ”Ett område får förklaras vara tättbebyggt område om det har stads- eller bykaraktär eller annars har därmed jämförbart vägnät och bebyggelse”. I och med att en ny lag trädde i kraft (Trafikförordningen) 1999 var kommunen tvungna att besluta om vilka områden som ska vara tättbebyggda.

Vilka regler gäller inom ett tättbebyggt område?

Inom tättbebyggt område får fordon inte föras med högre hastighet än 50 km/timmen. Om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön får kommunen föreskriva att den högsta tillåtna hastigheten inom ett tättbebyggt område eller del av ett sådant skall vara 30 km/timmen.

Vilka områden är tättbebyggda i Nordmalings kommun?

Nordmalings kommun har beslutat att följande områden är tättbebyggda områden:

  • Nordmaling/Levar
  • Rundvik
  • Gräsmyr
  • Håknäs
  • Mo/Lögdeå
  • Nyåker
  • Norrfors
  • Olofsfors

På samhällsbyggnadsförvaltningens kontor hittar du kartor som visar avgränsningen av dessa områden.

Kontaktperson: Tony Johansson