Kvalitet och uppföljning

Lyssna

I Nordmalings kommun arbetar vi löpande med kvalitet och uppföljning av verksamheten. Förutom vårt eget arbete granskas vår verksamhet ständigt av utomstående aktörer. Här kan du ta del av några av de kvalitetsuppföljningar som gjorts av Nordmalings kommun och andra.

Balanserad styrning och uppföljning

Styrningen av Nordmalings kommuns verksamhet sker via flera olika komponenter där de politiskt antagna övergripande och verksamhetsspecifik måldokumenten utgör grunden för styrningen.


Styrkort

Balanserad styrning är en systematisk metod för att ta fram, mäta och följa upp mål. I balanserad styrning väljs de områden ut som bedöms som mest viktiga och väsentliga för styrning och uppföljning. De sorteras in under perspektiv och framgångsfaktorer. Mått och mål sätts och sammanfattas i ett så kallat styrkort. Genom balanserad styrning ser vi till helheten - att det finns en balans mellan ekonomi och verksamhet.
 
Det är därför viktigt att fånga de mått och mål som är mest relevanta för styrning och uppföljning av verksamheten och att det finns en koppling mellan dessa och de politiska styrdokumenten.

Kontaktperson: Ulf Månsson, kommunchef