Ålborgåtagandena

Lyssna

I Nordmalings kommun och i övriga Umeåregionen har vi beslutat oss för att ta ett helhetsgrepp på den lokala utvecklingen. genom att anta Aalborgåtagandena ska en hållbar utveckling skapas.

Vad är hållbar utveckling?

Hållbar utveckling består av tre delar:

 • Social hållbarhet.
  handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.
 • Ekologisk hållbarhet
  Handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans hälsa till vad de ”klarar av“.
 • Ekonomisk hållbarhet
  Handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.


Ålborgsåtagandena

Över 300 europeiska kommuner har antagit Ålborgåtagandena. Umeåregionens kommuner (Umeå, Vännäs, Vindeln, Bjurholm, Nordmaling och Robertsfors) har alla antagit Ålborgsåtagandena och därmed lovat att verka för en hållbar utveckling.
 

Inom ramen för Ålborgåtaganden försöker man ta ett helhetsgrepp på den lokala utvecklingen. Åtagandena består av tio teman (områden):

 1. Styrning och förvaltning
 2. Lokal styrning i riktning mot hållbarhet
 3. Naturliga gemensamma nyttigheter
 4. Ansvarsfulla konsumtionsmönster och val av livsstil
 5. Planering och stadsbyggnad
 6. Bättre framkomliget, mindre trafik
 7. Lokala hälsofrämjande insatser
 8. Livskraftig och hållbar lokalekonomi
 9. Åtagande jämlikhet och social rättvisa
 10. Lokalt och globalt
För varje tema finns även fem åtaganden som beskriver hur kommunerna ska verka för respektive tema. Sammanlagt gör detta 50 punkter. 
 
Arbetet med Ålborg sker inom projektet Hållbara Umeåregionen. Här kan du läsa mer om projektet Hållbara Umeåregionen. 
 

Nulägesanalys

För att veta vad Nordmaling redan är bra på och vad vi behöver utveckla, så har en nulägesanalys gjorts. Nulägesanalysen utgår från de olika tematiska områdena.
 
Nulägesanalys av Nordmalings kommun (pdf)

Kontaktperson: Ulf Månsson, kommunchef