Agenda 21

Lyssna

Uppdraget med Agenda 21 var en uppmaning till alla grupper och individer runt om i världen att arbeta för en hållbar utveckling.

Till den hållbara utvecklingen hör att försöka utrota fattigdom och ta bort de hot som finns mot vår miljö.

Varje kommun ska för Agenda 21 ta fram ett eget lokalt handlingsprogram, där miljö, hälsa, ekonomi och andra frågor vävs samman till en helhetssyn.

Här kan du ta del av Nordmalings kommun lokala handlingsplan för Agenda 21 (pdf)

Kontaktperson: Torsten Lindqvist