Vision 2020

Lyssna

Vision 2020 är det dokument som ligger till grund för hur kommunen förhåller sig i sitt arbete och samhällsuppdrag. Visionen fastställdes av kommunfullmäktige under våren 2012. Vår vision är att Nordmalings kommun år 2020 ska vara en välmående bygd med ökande befolkning - 10.000 invånare till år 2050.

Vision 2020 är det dokument som ligger till grund för hur kommunen förhåller sig i sitt arbete och samhällsuppdrag. Visionen lägger även grunden för övriga planer och handlingsprogram. Visionen är en färdriktning och syftar till att lyfta fram det som är utmärkande för Nordmaling och som skapar goda förutsättningar för en positiv framtida utveckling.

Vår vision är att Nordmalings kommun år 2020 ska vara en välmående bygd med ökande befolkning - 10.000 invånare till år 2050. Nordmalings kommun - den attraktiva platsen mellan städerna, med hållbart boende och unik livsmiljö.

Nordmalings kommun arbetar målmedvetet med utveckling och den centrala utgångspunkten i utvecklingsarbetet är Vision Nordmalings kommun 2020 som är vägvisaren i det längre planerings och utvecklingsperspektivet.
Vårt tydliga uppdrag är att bygga ett hållbart samhälle, som erbjuder utbildning, omvårdnad, omsorg, kultur och övriga förutsättningar för ett gott liv och goda förutsättningar för företagsamhet. När vi pratar om långsiktig hållbarhet menar vi sociala miljöer som får människor att må bra, växa och ta ansvar för sig själva och sina grannar, en samhällsplanering som bygger på de ekologiska kretsloppen och beslutade klimatmål.
 
Nordmaling ska 2020 vara en välmående bygd med ökande befolkning och vara det naturliga valet för alla som vill bosätta sig i närheten av städerna Umeå och Örnsköldsvik. De trevliga boendemiljöerna, den utmärkta skolan och barnomsorgen, det attraktiva kultur och fritidsutbudet likväl som övrig kommunal och privat service, ska vara argument för att flytta till Nordmaling
 
Alla boende i Nordmalingsbygden känner en tillhörighet, inte bara till den egna byn eller orten utan också till Nordmalingsbygden i stort. Alla är stolta ambassadörer för bygden. Vi har en levande demokrati med en närhet mellan politiska företrädare, kommunala tjänstemän, näringslivet och engagerade medborgare. I Nordmaling finns en levande landsbygd.

Vi (alla i Nordmaling) skapar attraktivitet genom att:

"Vi alla är stolta ambassadörer där bemötandet är vår viktigaste framgångsfaktor - det sker alltid med "kunden i centrum"

(Kunden= medborgare, brukare, besökare, elev, företagare, förening, organisation etc)
 

Kontaktperson: Ulf Månsson, kommunchef