Jämställdhet

Lyssna

Här hittar du information om Nordmalings kommun arbete kring jämställdhet.

Webbutbildning Normstorm

Jämställdhetsprojektet Normstorm tillsammans med Umeåregionens jämställdhetsgrupp har tagit fram en utbildning i jämställdhet. Utbildningen görs via din dator och tar 3-4 timmar totalt där du även kan pausa och gå tillbaka till utbildningen när du vill. Utbildningen är gratis och under kursens gång kommer deltagaren få lyssna på information, göra tester samt se och analysera film.

Syftet är att utbilda privata och offentliga arbetsgivare och arbetsplater i Umeåregionen i jämställdhet.

Du hittar utbildningen via Normstorms hemsida:

Länk till webbutbildningen

 

Kontaktperson: Alexandra Häggkvist