Sjukvård och tandvård

Lyssna

Landstinget Västerbotten har ansvar för att du som bor i Nordmalings kommun ska få en god hälso- och sjukvård. Kommunens ansvar är att ge omsorg, vård och service till de äldre, långvarigt sjuka och funktionshindrade som bor i särskilt boende.

För läkarvård och all övrig hälso- och sjukvård svarar landstinget. Det innebär att för de personer som bor i kommunens särskilda boenden har äldreomsorgens sjuksköterskor ansvar för hälso - och sjukvården. För personer som bor i eget boende med hemtjänst är det landstingets distriktssköterskor som har det ansvaret. 

Vill du har råd och stöd kan du kontakta sjukvårdsrådgivningen dygnet runt på telefonnummer 1177. Här får du prata med en erfaren sjuksköterska när du behöver ett medicinskt råd. Samtalet kostar som ett lokalsamtal.

Målet för Nordmalings kommuns vård och omsorgsverksamhet är att erbjuda de som så önskar möjlighet att bo kvar hemma och där få den service och hjälp som behövs för det dagliga livet. För den som inte orkar längre eller p.g.a. funktionshinder inte kan bo kvar hemma finns det olika former av boende.
 
All personal inom vård och omsorg har tystnadsplikt.

I Nordmalings kommun är det Västerbottens läns landsting som har hand om sjukvården.

Kontaktperson: Andreas Witt