Ansvarsfördelning kommun och landsting

Lyssna

På denna sida hittar du information om vad som är landstinget respektive kommunens ansvar.

Landstingets ansvar

Västerbottens landsting ansvarar för att det finns bra sjukvård för alla, och att ge förutsättningar för en god hälsa för alla invånare i Västerbotten. Västerbottens landsting ansvarar till exempel för sjukhus, vårdcentraler och folktandvården.

Kommunens ansvar

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kommunen erbjuda en god hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå till de personer som:

  • bor i särskilt boende eller på korttidsboende
  • har behov av insatser i hemmet - hemsjukvård eller rehabilitering
  • finns på dagverksamhet

När dessa insatser ges ska kommunen även erbjuda habilitering, rehabilitering och hjälpmedel.

Alla insatser som den kommunala hälso- och sjukvården erbjuder ska utgå ifrån den sökandes livssituation och vara individuella och lämpliga utifrån behovet. Det egna självbestämmandet är viktigt.

Nordmalings kommun erbjuder hälso- och sjukvårdsinsatser som ges av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. För hjälp från läkare ansvarar alltid vårdcentral och sjukhus.

Förändring av hemsjukvården

Från och med den 1 januari 2013 är det kommunerna som ansvarar för hemsjukvården. Mer information hittar du till vänster under rubriken hemsjukvård.

Övergripande ansvarig i kommunen

Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS, har ett övergripande ansvar för säkerhet och kvalitet i den kommunala hälso- och sjukvården. Mer information MAS hittar du i menyn till vänster.

Kontaktperson: Andreas Witt