Ansvarsfördelning kommun och landsting

Lyssna

Västerbottens landsting ansvarar för att det finns bra sjukvård för alla, och att ge förutsättningar för en god hälsa för alla invånare i Västerbotten. Västerbottens landsting ansvarar till exempel för sjukhus, vårdcentraler och folktandvården.
 
Kommunens ansvar
Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kommunen erbjuda en god hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå till de personer som:
  • bor i särskilt boende eller på korttidsboende
  • har behov av insatser i hemmet - hemsjukvård eller rehabilitering
  • finns på dagverksamhet
När dessa insatser ges ska kommunen även erbjuda habilitering, rehabilitering och hjälpmedel.

Alla insatser som den kommunala hälso- och sjukvården erbjuder ska utgå ifrån den sökandes livssituation och vara individuella och lämpliga utifrån behovet. Det egna självbestämmandet är viktigt.

Norsjö kommun erbjuder hälso- och sjukvårdsinsatser som ges av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. För hjälp från läkare ansvarar alltid vårdcentral och sjukhus.
 
Förändring av hemsjukvården
Från och med den 1 januari 2013 är det kommunerna som ansvarar för hemsjukvården. Mer information hittar du till vänster under rubriken hemsjukvård.
 
 
Övergripande ansvarig i kommunen
Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS, har ett övergripande ansvar för säkerhet och kvalitet i den kommunala hälso- och sjukvården. Mer information MAS hittar du i menyn till vänster.
 

Kontaktperson: Ann-Sofie Appelblad