Hemsjukvård

Lyssna

Den 1 september 2013 tog kommunen över ansvaret för hemsjukvården från Västerbottens läns landsting. För dig som har hemsjukvård innebär detta att du fortsättningsvis får din vård och omsorg från kommunens distriktssköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast.

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar:

  • hälso- och sjukvårdsinsatser
  • rehabilitering
  • habilitering

Ansvaret gäller alla tider på dygnet hos personer som är över 18 år och som bor i sitt eget hem.

Vem får hemsjukvård?

Den som kan ta sig till hälsocentralen på egen hand eller med hjälp av assistans får sin hälso- och sjukvård på hälsocentralen. Den som inte kan ta sig till hälsocentralen kan få hälso- och sjukvård i hemmet. Vid behov av sjukhus- specialistsjukvården vänder man sig som tidigare till landstinget.

Vilka ingår i hemsjukvården?

Kommunens hälso- och sjukvårdsteam består av distriktssköterskor/sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnast. Sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar. Arbetsterapeut och sjukgymnast finns tillgänglig dagtid under vardagar.

Nordmalings hälsocentral och Nordmalings kommun upprättar en Individuell Samordnad Plan innan kommunen tar över ansvaret för hälso- och sjukvården för den enskilde.

Hur fungerar det om jag tidigare hade hemsjukvård via landstinget?

Du som haft hemsjukvård via landstinget tidigare kommer nu att tas om hand av den kommunala hemsjukvården. Du ska ha fått ett brev skickat till dig med telefonnummer till din egen distriktssköterska. Distriktssköterskorna utgår från Hemvägen 10, 2 trappor, i Nordmaling.

Kontaktinformation

I första hand ring: 0930- 140 21 kl. 08.00-08.30 på vardagar

Arbetsterapeut: 0930-140 33 kl. 08.00-08.30 på vardagar

Sjukgymnast: 0930-140 41 kl. 08.00-08.30 på vardagar

Du kan även ringa 1177 Sjukvårdsrådgivningen för att få prata med sjuksköterska.

Kontaktperson: Chatarina Olofsson