Rehabilitering

Lyssna

Rehabilitering är ett samlingsnamn för olika insatser som kan behövas för att du, som har varit sjuk eller skadad, ska återfå så mycket som möjligt av din fysiska och psykiska förmåga. I Nordmalings kommun sköts rehabiliteringen av rehabteamet.

Vad innebär rehabilitering?

Rehabilitering är ett samlingsnamn för olika insatser som kan behövas för att du, som har varit sjuk eller skadad, ska återfå så mycket som möjligt av din fysiska och psykiska förmåga. Du kan också få lära dig att använda olika hjälpmedel för att kompensera förmågor som påverkats av sjukdomen eller skadan.
 
Syftet med rehabilitering är att hjälpa personer som är sjuka eller skadade att återfå bästa möjliga funktionsförmåga och ett liv med god livskvalitet. 

Vilka utför rehabilitering?

Inom Nordmalings kommun är det rehabteamet som utför rehabilitering. Verksamheten bedrivs av arbetsterapeuter, sjukgymnast och rehabassistenter. Rehabteamet arbetar utifrån Hälso och sjukvårdslagen (HSL). Teamet ansvarar för:
 • Rehabilitering i hemmet
 • Rehabilitering på kommunens särskilda boenden
 • Rehabilitering på kommunens Rehab-avdelning
 • Dagträningsgrupp

Hur fungerar rehabilitering?

Rehabilitering handlar om träning, råd och stöd till en fungerande vardag. Det kan bestå av behandling och träning i olika vardagssituationer och olika åtgärder för att du ska klara att utföra vardagsaktiviteter så bra som möjligt.
 
Med dina egna mål som viktig utgångspunkt planerar du, arbetsterapeuten och sjukgymnasten vilka åtgärder som ska genomföras.
 
När träning eller behandling efter sjukdom, skada eller av annan orsak inte är tillräckligt för att du ska klara sin vardag så bra som möjligt kan ett hjälpmedel underlätta vid en nedsatt förmåga.
 
Förskrivning av hjälpmedel regleras av ”Hjälpmedelshandbok Västerbottens landsting”. De allra flesta förskrivna hjälpmedel är ett lån och ska återlämnas när behovet upphör. Länk till Hjälpmedelshandboken
 

Hur får jag rehabilitering?

För att få hjälp med rehabilitering kontaktar du någon ur Rehabteamet. Arbetsterapeut/sjukgymnast gör sedan en bedömning av ditt behov.

Vem kan få rehabilitering?

Rehabilitering i hemmet kan du få som är över 18 år.

Vad kostar rehabilitering?

Att få hembesök av Rehabteamet är avgiftsfritt.  Vissa hjälpmedel har dock en avgift.

Följande produkter får du gratis från den som ansvarar för din sjukvård (kommun eller landsting):

 • Badbräda – ingen avgift (viss risk för tillbud eller skada)
 • Duschpall (med möjlighet till armstöd)

Följande produkter får du låna gratis:

 • Förhöjningsklossar

Följande produkter får du själv betala för:

 • Förhöjningsklossar
 • Griptång
 • Strumppådragare
 • Strumpavdragare
 • Enkel duschpall (utan möjlighet till armstöd)

Kostnad för övriga produkter:

 • Tyngdtäcken 400 kr
 • Kryckkäpp 100 kr per käpp, 200 kr per par.
 • Rollator nummer två 300 kr
 • Eldriven rullstol för utomhusbruk 500 kr per år. Brukaren betalar själv byt av däck och slang.
 • Respirator (CPap/BiPap) 500 kr per år.
 • Enkelsäng 200 kr
 • Dubbelsäng 300 kr

 För övriga avgifter kontakt rehabteamet.

Informationsmaterial

Broschyr om rehabteamet 

Kontaktinformation        
        

Leg arbetsterapeut Karina Forsberg 0930 14033
Leg arbetsterapeut Maria Lind 0930 14033
Leg sjukgymnast Åke Vikström 0930 14041
 
Adress: Tallbacken, Hemvägen 12. Ingång baksidan av sutterängplanet.

Kontaktperson: Chatarina Olofsson