Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Lyssna

I Nordmalings kommun finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska - MAS - enligt 24 § hälso- och sjukvårdslagen. Den medicinska sjuksköterskan har ett övergripande ansvar för kvalitet och säkerhet inom hälso- och sjukvård i kommunens verksamheter.

I Nordmalings kommun finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska - MAS - enligt 24 § hälso- och sjukvårdslagen. Den medicinska sjuksköterskan har ett övergripande ansvar för kvalitet och säkerhet inom hälso- och sjukvård i kommunens verksamheter.
Ansvaret innebär bland annat att det ska finnas rutiner så att:
  • patienter får en god och säker vård
  • journaler förs enligt patientjournallagen
  • patienterna får den vård läkare förordat
  • läkemedelshanteringen är säker, ändamålsenlig och väl fungerande
  • delegering av medicinska arbetsuppgifter utförs på ett säkert sätt
  • medicinsk utrustning hanteras och kontrolleras på ett säkert sätt
  • verksamhetens kvalitet och säkerhet upprätthålls utvecklas.

Mer information

Om du vill läsa mer om hälso- och sjukvårdslagen kan du läsa om den på riksdagens hemsida:

Länk till hälso- och sjukvårdslagen (extern hemsida)

Kontaktperson: Eva-Lena Wrethén