Taxa hemsjukvård

Lyssna

Här hittar du information om taxan för hemsjukvård.

Hembesök av sjuksköterska

För dig som är inskriven i hemsjukvården

Abonnemangsavgift

Abonnemangsavgift för hembesök av en sjuksköterska är 300kr/mån. Avgiften ingår i maxtaxan för personer som har hemtjänstinsatser. Detta räknas för varje påbörjad kalendennånad.

Jourbesök

Avgiften för hembesök av en sjuksköterska är 100 kr/besök. Avgiften ingår i maxtaxan för personer som har hemtjänstinsatser. För personer som inte har hemtjänstinsatser är kostnadstaket 1 200kr/år

Hembesök av sjukgymnast och arbetsterapeut

Hembesök av en sjukgymnast och arbetsterapeut är avgiftsfritt.

För dig som inte är inskriven i hemsjukvården

För hembesök av distriktssköterska som är kommunens ansvar enligt tröskelprincipen kostar det 100 kr/ besök. Detta ingår i maxtaxan för dig som också har insatser enligt socialtjänstlagen. Om du inte har insatser från socialtjänsten finns ett kostnadstak på 1200 kr/ år.

För dig som bor i särskilt boende

För dig som redan bor i särskilt boende ingår avgiften för besök av sjukköterska som tidigare redan i din omvårdnadsavgift.

Hembesök av sjukgymnast - Avgiftsfritt

Hembesök av arbetsterapeut - Avgiftsfritt

Dagrehab - Avgiftsfritt. Fika 20 kr/dag. Ingår ej i maxtaxan.
Intyg för bostadsanpassning - 300 kr/gång
Hjälpmedel - betalas enligt gällande prislista. Ingår ej i maxtaxan.

Kontaktperson: Chatarina Olofsson