Musikskolans personal

Lyssna

På Nordmalings musikskola arbetar tre lärare fördelat på 2,75 tjänster. Chef över verksamheten är kultur- och fritidschef.

Kultur- och fritidschef
xxx xxxx
Telefon: 
E-post: 

Musikledare
Peter Sigfridsson
Telefon: 0930- 141 46
Mobil: 070-9290729
E-post: peter.sigfridsson@nordmaling.se

Musiklärare
Jan Svensson
Telefon:  0930- 141 46
E-post: jan.svensson@nordmaling.se

Musiklärare
Karin Bohman
Telefon: 0930- 141 46
E-post: karin.bohman@nordmaling.se

Musiklärare
Peter Jakobsson
Telefon: 0930- 141 46
E-post: peter.jakobsson@nordmaling.se

Kontaktperson: Musikskolan