Hälsoskydd

Lyssna

I miljöbalken finns bestämmelser som ska förebygga olägenheter som kan vara skadliga för människors hälsa. Bland annat finns särskilda krav på bostäder och lokaler för allmänna ändamål.

Problem med inomhusmiljön i din lägenhet

Har du problem med din bostad ska du i första hand kontakta din hyresvärd. Om det inte hjälper kan du ta kontakta oss. Om vi bedömer situationen som en olägenhet kan vi ställa krav på fastighetsägaren att åtgärda problemet. 


Anmälningspliktiga verksamheter 

Verksamheter enligt nedan ska anmälas till kommunstyrelsen senast sex veckor innan verksamheten påbörjas:

  • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra stickande och skärande verktyg
  • Bassängbad som är upplåtna till allmänheten eller som annars används av många människor
  • Förskola, grundskola, gymnasieskola, öppen förskola mm.
  • Solarier

 

Lokaler för allmänna ändamål 

Miljö- och hälsoskyddsenheten utövar även tillsyn på verksamheter som inte är anmälningspliktiga. Syftet med tillsynen är att skydda invånarnas hälsa. Miljö- och hälsoskyddsenheten arbetar också förebyggande med information och i viss mån rådgivning. Om du driver en verksamhet enligt nedan kan du bli föremål för tillsyn:

  • Lokaler för hygienisk behandling
  • Hotell, pensionat eller liknande lokaler
  • Idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar, strandbad och liknande
  • Lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande

 

I Nordmalings kommun arbetar vi aktivt med hälsoskyddsfrågor utifrån de lokala miljömål som beslutats.


 

Kontaktperson: Mia Kristiansson