Livsmedel

Lyssna

En dålig hantering av livsmedel eller dricksvatten kan ge stora konsekvenser för många människor. Därför behövs livsmedelskontroll så att konsumenterna kan köpa livsmedel som är säkra och som håller utlovad kvalitet.

Miljö- och hälsoskyddsenheten sköter den lokala offentliga kontrollen över livsmedelshanteringen i restauranger, butiker, gatukök, bagerier, skolkök och andra livsmedelslokaler. Bestämmelser finns bland annat i EG-förordningar samt i den svenska livsmedelslagen och livsmedelsförordningen.
 
Kontrollens syfte är att konsumenterna ska känna sig trygga när de handlar och äter mat i kommunen, att de ska kunna köpa livsmedel som är säkra och har bra kvalitet.
 
Enhetens arbete omfattar förhandsgranskning och godkännande av nya anläggningar, registrering av anläggningar, inspektioner, provtagningar, information och rådgivning.
 
Livsmedelsföretagare är, beroende på vilken typ av verksamhet det är frågan om, skyldig att antingen anmäla sin verksamhet för registrering eller också ansöka om godkännande av verksamheten. Miljö- och hälsoskyddsenheten kan lämna ytterligare information.
 
Den nya typen av godkännande innebär att det inte bara är lokalens och utrustningens lämplighet som ska granskas i samband med godkännandet utan även systemet för egenkontroll. Ett godkännande får inte lämnas förrän alla relevanta krav i lagstiftningen är uppfyllda. Det finns dock en möjlighet till ett villkorat godkännande om kravet på system för egenkontroll inte helt är uppfyllt. Detta villkorade godkännande kan lämnas för tre månader och vid vissa förutsättningar förlängas till maximalt sex månader.
 
Godkännanden enligt de nya bestämmelserna är kopplade till verksamhetsutövaren/ företagaren och inte till lokalerna.

Kontaktperson: Mia Kristiansson