Starta livsmedelsföretag

Lyssna

Innan du startar din verksamhet måste du registrera den hos Kommunstyrelsen. Det gör du genom att lämna in en anmälan med uppgifter om ditt företag, vilken livsmedelsverksamhet du ska bedriva och var det ska ske.

Anmälan måste ha inkommit minst två veckor innan du startar. Registreringen är personlig och gäller bara för den företagare som gjort anmälan. Vid ägarbyte måste ny registrering ske. En administrativ avgift motsvarande en timmes handläggning kommer att tas ut.
Miljö- och hälsoskyddsenheten gör ingen bedömning i förväg om din verksamhet uppfyller livsmedelslagstiftningens regler och krav utan det måste du som verksamhetsutövare kontrollera i förväg.

När du startat

När verksamheten kommit igång gör miljö- och hälsoskyddsenheten kontroll på plats och inspekterar lokalens och utrustningens lämplighet samt företagarens system för egenkontroll. Därefter gör enheten regelbundna återkommande kontroller av verksamheten.
 
Ett beslut om årlig kontrollavgift som livsmedelsföretagaren ska betala fattas av Kommunstyrelsen.  
 
Kommunstyrelsen kan vid brister förelägga om rättelse eller om så behövs vidta andra sanktioner för att livsmedelslagstiftningen ska uppfyllas och förhindra att fara för människors hälsa uppstår.

Avgifter 

Avgifter för offentlig kontroll inom livsmedel och foderområdena
Livsmedel: 996 kr/timme
Extra offentlig kontroll: 846  kr/timme

Du hittar alla taxor i länken nedan
http://www.nordmaling.se/taxor 

Mer information
Livsmedelsverkets hemsida kan du få mer information om vad du behöver tänka på när du ska starta ett livsmedelsföretag. 

 

Kontaktperson: Mia Kristiansson