Starta eller ta över livsmedelsföretag

Lyssna

Som företagare har du ansvar för de produkter du tillverkar och säljer. Det är därför viktigt att du har den kunskap som behövs för livsmedelshanteringen samt att du i alla lägen använder den kunskapen för att trygga livsmedelssäkerheten.

Starta nytt

För att starta en ny verksamhet där livsmedel hanteras, säljs eller serveras krävs antingen att anläggningen
är registrerad eller att den är godkänd av miljö- och hälsoskyddsenheten. Det gäller även om du tar över en befintlig verksamhet.
  
Verksamhetens art avgör om den ska registreras eller godkännas. Kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten om du vill ha information om detta.
 

Verksamhet som ska registreras

Om din verksamhet ska registreras ska en anmälan göras senast 14 dagar innan du planerat att starta verksamheten. Miljö- och hälsoskyddsenheten gör ingen förprövning av verksamheten, men du måste ändå ha kännedom om och följa de regler som gäller för exempelvis utformning av lokal och egenkontroll.
 
När du har anmält din verksamhet för registrering får du ett skriftligt beslut från miljö- och hälsoskyddsenheten att anläggningen har blivit registrerad eller ej. Om inte miljö- och hälsoskyddenheten meddelat något annat får du starta din verksamhet 14 dagar efter att du gjort din anmälan. 
 
Om hanteringen är väldigt enkel, kommer anläggningen endast att behöva registreras, men om den är mer komplicerad kommer en prövning av anläggningen att ske. Regler för livsmedelssäkerhet och hygien är samma för en verksamhet som registreras och för en som har ett godkännande.


Verksamhet som kräver ett godkännande

Vissa verksamheter måste godkännas innan du får påbörja din verksamhet. Detta gäller exempelvis styckningsanläggningar, fiskanläggningar och mejerier. Om din verksamhet kräver ett godkännande får du inte påbörja din verksamhet förrän miljö- och hälsoskyddsenheten beslutat att godkänna anläggningen. Ta gärna kontakt med miljö- och hälsoskyddsenheten för diskussion om de planer och idéer du har. Det underlättar om du tar med en ritning eller skiss över den lokal du tänkt använda för verksamheten.
 
Innan ett godkännande kan lämnas måste alla krav i lagstiftningen vara uppfyllda, inklusive kravet på ett fungerande egenkontrollsystem.
 

Hur ansöker jag om godkännande/registrering?

För att ansöka om ansökan/anmälan fyll i anmälan i vårt e-blankettarkiv så kommer den direkt in till oss:


Om verksamheten byter ägare

Registreringen eller godkännandet gäller endast för den företagare som beslutet riktats till. Ny ägare innebär alltid att verksamheten måste anmälas på nytt. Det går inte som tidigare att ta över en befintlig lokal med ett tidigare godkännande.
 

Vad händer om jag startar min verksamhet innan anläggningen är registrerad eller godkänd?

Om du startar eller tar över en befintlig verksamhet utan att ha hört av dig till miljö- och hälsoskydd bryter du mot livsmedelslagstiftningen. Det innebär att din verksamhet kan förbjudas och att du kan åtalas. Tänk på att förändringar såsom att du bygger om eller förändrar sortimentet också kan behöva meddelas miljö- och hälsoskydd.

Kontaktperson: Mia Kristiansson