Tillfällig livsmedelsverksamhet

Lyssna

Ska du driva en tillfällig och/eller mobil livsmedelsverksamhet måste du anmäla en tillfällig registrering av din verksamhet till miljö- och hälsoskyddsenheten. Detta gäller även företagare som redan har en registrerad livsmedelsanläggning men tillfälligt vill utöka sin verksamhet på annan plats. Tillfälliga livsmedelsverksamhetet kan t ex handla om att du vill ha en monter på sommarmarknaden, höstmässan eller andra arrangemang. Registrering ska ske senast 14 dagar innan den planerade tillställningen. Om du redan har en registrering för en mobil anläggning behöver du däremot inte göra en ny registrering.

Mobila livsmedelsverksamheter ska registreras i den kommun där den huvudsakliga verksamheten bedrivs. Registreringsbeslutet ska du därefter alltid ta med och kunna visa upp på plats vid kontroll i de kommuner dit verksamheten åker. Miljö- och hälsoskyddsenheten kan komma att göra ett kontrollbesök på plats även vid tillfälliga livsmedelsverksamheter. Vid utförd kontroll debiteras den tid som kontrollen tar.

 

Kontaktperson: Mia Kristiansson