Egenkontroll av livsmedelsverksamhet

Lyssna

Alla som har en livsmedelsverksamhet ska ha ett system för livsmedelssäkerhet, även kallat egenkontroll. Det är du som livsmedelsföretagare som ansvarar för att du har bra rutiner som säkerställer att maten du säljer eller serverar är säker.

Vem/vilka måste genomföra egenkontroll?

Alla som har en livsmedelsverksamhet ska ha ett system för livsmedelssäkerhet, även kallat egenkontroll. Det gäller exempelvis för dig som är grossist, har restaurang, pizzeria, livsmedelsbutik, bageri eller liknande. Det är du som livsmedelsföretagare som ansvarar för att du har bra rutiner som säkerställer att maten du säljer eller serverar är säker. Konsumenter som äter mat från ditt företag ska inte riskera att bli sjuka av farliga bakterier eller att maten innehåller allergiframkallande ämnen som du inte deklarerat på innehållsförteckning och märkning.

Arbetssätt och rutiner

För att ha bra kontroll över din livsmedelshantering behöver du ha tagit fram arbetssätt, rutiner, för olika områden i din verksamhet. Ett antal grundläggande rutiner måste finnas hos alla livsmedelsföretagare. I vissa hanteringssteg och områden kan du behöva skriva ned, dokumentera, resultat av de mätningar och kontroller du gör i din verksamhet, t ex temperaturer eller rengöringskontroller. Det är viktigt att din egenkontroll alltid är anpassad efter den verksamhet som du bedriver.

Det är viktigt att du som livsmedelsföretagare är medveten om vilka risker som finns i din verksamhet och hur du förebygger dessa, glöm inte bort att i din egenkontroll även ta med hur fel och brister som eventuellt uppstått ska avhjälpas. Risker och hälsofaror kan vara allt från mikrobiologiska och allergena till kemiska och fysikaliska, t ex bakterier, allergiframkallande ämnen, bekämpningsmedelsrester och glas- och metallbitar.

Vad ska ingå i ett system för egenkontroll?

Hur egenkontrollen ska se ut beror på hur omfattande verksamheten är och vilka risker som finns. En komplicerad och känslig verksamhet bör ha en mer omfattande egenkontroll än en som är enkel och innebär en mindre risk.
 
Det är viktigt att du gör en faroanalys för att kunna bedöma riskerna i din verksamhet och ta fram lämpliga rutiner. Ett antal grundläggande rutiner måste finnas hos alla.  I systemet ska det även finnas med en åtgärdsjournal.

Du hittar mer information om vad ska ingå i menyn till vänster.

Kontaktperson: Christina Myrestam