Offentlig kontroll

Lyssna

Offentlig kontroll innebär att miljö- och hälsoskyddsenheten antingen kommer på besök eller granskar egenkontrollprogram och andra dokument; vi kontrollerar inte bara att det är rent och snyggt utan främst att verksamheten kan kontrollera sig själv.

Miljö- och Hälsoskyddsenhetens kontroll

Miljö- och hälsoskyddsenhetens kontroll kan utföras på olika sätt. De tre huvudingredienserna i livsmedelskontrollen är:
 • Inspektion
  Inspektionen är oanmäld. Vid inspektionen kontrolleras delar av verksamheten enligt förbestämda kontrollpunkter.
 • Revision
  Revisionen är föranmäld. Vid revisionen görs en kontroll av hela verksamheten. Därför kontaktar inspektören verksamhetsutövaren en tid före så att verksamhetsutövaren kan avsätta tid för revisionen. Vid revisionen används samma checklista som vid inspektionen.
 • Provtagning av livsmedel
  Miljö- och hälsoskyddsenheten tar prov för att kontrollera att livsmedlet som produceras är säkert att äta och att reglerna följs.

Checklista för säkrare kontroll

Vid inspektion och revision samt vid slutbesiktning av en verksamhet under en godkännandeprövning används samma checklista.
 

Efter att inspektion eller revisionen är utförd så berättar inspektören för dig vilka eventuella brister som finns. Inspektören skriver även ut en kontrollrapport som skickas till dig. Din verksamhet får ett helhetsomdöme i kontrollrapporten som lyder antingen Utan anmärkning, Med anmärkning eller Underkänd.
 
 • Utan anmärkning
  Oomdömet ges när ingen avvikelse påträffas.
 • Med anmärkning
  Omdömet ges om avvikelser återfinns inom maximalt tre kontrollområden och ingen av avvikelserna är allvarlig. Företagaren är skyldig att åtgärda avvikelserna, men ingen särskild uppföljning görs. Om bristerna inte åtgärdats vid nästa rutinkontroll resulterar det i en allvarlig avvikelse, vilket i sin tur medför att restaurangen blir underkänd.
 • Underkänd
  Oomdömet ges om minst en allvarlig avvikelse påträffas eller om avvikelser återfinns i fyra eller fler kontrollområden. Se nedan om följderna när en kontroll blir underkänd.'

Vi lägger stor vikt vid företagets egenkontroll. För att få något annat omdöme än "Underkänd" måste du ha ett bra egenkontrollprogram och följa det. Vi lägger också vikt vid spårbarhet/redlighet för att kunna spåra smittkällor och smittade produkter. Stor vikt läggs även på att kontrollera att de brister som påtalats vid tidigare kontroll har blivit åtgärdade.

Mer information

På livsmedelsverkets webbplats hittar du mer information om offentlig kontroll av livsmedelsverksamheter.
 
 

Kontaktperson: Christina Myrestam