Dricksvatten

Lyssna

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Rent vatten är en självklarhet för oss svenskar. Vi tillhör dock en mycket privilegierad skara, majoriteten av världens befolkning har inte tillgång till rent dricksvatten. Därför måste vi vara rädda om vårt vatten, så att generationerna efter oss också kan dricka vattnet direkt ur kranen.

Kommunalt dricksvatten

Kommunala anläggningar förser cirka 58 % av kommunens invånare med dricksvatten. I dessa anläggningar kommer råvattnet från grundvatten. Det gör att vattnet bara behöver en enkel beredning innan det går ut till konsumenterna. Kvalitet på vattnet kontrolleras regelbundet och är mycket god.

Nordmaling, Brattsbacka, Gräsmyr, Norrfors och Nyåker har kommunalt vatten. Vattnet är av god kvalitet och behöver inte kloreras för att avdöda bakterier. Utanför dessa orter tas vatten från enskilda mindre vattentäkter.


Enskilda vattentäkter

En del hushåll har egen vattentäkt eller är ansluten till en vattenförening. Ansvaret för vattenkvaliteten ligger i dessa fall på den enskilde eller föreningen. För att undvika problem med vattenkvaliteten krävs tillsyn och skötsel av vattentäkten. Provta regelbundet dricksvattnet för att hålla kontroll på vattenkvaliteten, den kan förändras med tiden av olika orsaker. Under rubriken egen brunn hittar du mer information.

Detta kan du göra för att förbättra vattenmiljön:

 • Välj ett tvättmedel som är klassat miljövänligt!
  Följ doseringsanvisningarna (Nordmaling har ett mjukt vatten, vilket innebär att tvål, tvätt- och diskmedel löddrar lätt!). Överdosering av tvättmedel ger inte renare tvätt utan medlet sköljs bara ut i avloppet. Idag är många tvätt-, disk- och rengöringsmedel betydligt mer koncentrerade än för några år sedan och det är lätt att ta för mycket.
 • Tvätta och diska med full maskin! Då sparar du också energi. Hoppa över förtvätt om inte tvätten är hårt smutsad.
 • Undvik kläder som kräver kemtvätt.
 • Välj även miljömärkta rengöringsmedel! En tumregel kan vara att inte köpa medel med varningstext. Läs gärna Naturskyddsföreningen bok ”Handla miljövänligt” så får du tips.
 • Lämna in farligt avfall på miljöstationen vid Levar Återvinningscentral. Häll det inte i avloppet!
 • Slösa inte med vattnet! Vid tandborstning går det exempelvis åt 12 liter vatten. Sätt in snålspolande munstycken i t.ex. duschen.
 • Använd i första hand såpa och diskmedel vid städning. De klarar den mesta rengöringen i hemmen.
 • Fett är inte bra för ledningsnätet och reningsverken. Sug upp fettet i stekpannan med hushållspapper eller låt det stelna och skrapa sedan ur innan du diskar.
 • Det finns oftast en sil i vattenkranen som har till uppgift att fånga upp partiklar. Skruva loss och rengör den med jämna mellanrum.
 • Om man skaffar en liten skräphink som står i badrummet, är det mycket lättare att komma ihåg vad som inte ska kastas i avloppet.
 • Det mest miljövänliga sättet att tvätta sin bil är i en tvätthall eller i automattvätt. De har ofta egna reningsanläggningar som tar bort föroreningarna som oljerester och lösningsmedel, så vi slipper det till reningsverket. Många biltvättar återanvänder sitt vatten efter reningen. Om man tvättar bilen på en asfaltyta kommer kemikalierna och föroreningarna att rinna ner i en dagvattenbrunn och ut till närmaste vattendrag, helt utan rening.
 • Var noga med att välja miljömärkta bilvårdsprodukter, ofta räcker det med vanligt diskmedel eller såpa. Om du vaxar bilen regelbundet fastnar inte smutsen så lätt och man slipper använda starka reningöringsmedel när man tvättar den.

Kontaktperson: Christina Myrestam