Egen brunn

Lyssna

Ett bra dricksvatten är viktigt för att vi ska hålla oss friska. Ungefär 1,2 miljoner permanentboende och lika många fritidsboende hämtar sitt vatten från enskilda brunnar. För att ta reda på kvaliteten på dricksvattnet bör en enskild brunnsägare ta vattenprover.

Därför behöver du testa ditt brunnsvatten

Både vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden av olika orsaker. Därför måste du regelbundet ta prov på ditt dricksvatten - inte endast då du märker förändringar i lukt, smak eller färg. Problem kan uppstå utan att du märker det.  Men det kan vara problem med vattnet utan att man märker av det.

Så ofta behöver du kontrollera ditt vatten

Rekommendationen är att testa sitt vatten minst var tredje år. Har du småbarn i familjen bör du vara extra noggrann eftersom små barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen.

Om fler än två fastigheter är anslutna till samma vattentäkt bör du göra en vattenanalys minst en gång per år.

Du ansvarar för brunnen

Det är du som fastighetsägare/brunnsägare eller din ägarförening som ansvarar för brunnens skötsel och vattenkvaliteten. Om det är problem med brunnen är det också fastighetsägare som måste åtgärda problemen.

Detta utmärker bra dricksvatten

Livsmedelsverket har tagit fram råd kring dricksvatten, brunnar och vattenkvalitet

Länk till Livsmedelsverkets sida om vatten (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Så gör du en vattenanalys

Genom en vattenanalys undersöks om vattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer och om vattnets kemiska egenskaper gör det olämpligt som dricksvatten. På SWEDAC:s hemsida hittar du en lista på vilka företag som är ackrediterade att göra vattenanalyser.

Länk till Swedacs lista på företag som är ackrediterade för vattenanalyser (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Så gör du om du har dåligt kvalitet på ditt dricksvatten

Om ett provsvar visar att du har dåligt dricksvatten behöver du åtgärda detta och lösningen ser olika ut beroende på problemet. Anlita alltid fackkunniga för att åtgärda problemen.

Ett vanligt fel är brunnens lock och övre delar inte är täta vilket gör att ytligt vatten kan rinna in och försämra dricksvattnet. Ibland beror vattnets dåliga kvalitet på förorening från t.ex. avlopp och då behöver du åtgärda avloppet. För att åtgärda problem med vissa kemiska egenskaper behöver du ibland installera filter. Kontakta en fackkunnig filterleverantör för att diskutera detta.

Dessa problem finns i Nordmalings kommun

Eftersom vatten från enskilda brunnar kan variera från fastighet till fastighet går det inte att säga något generellt om vattenkvaliteten. De flesta frågor kommunen får gäller radon, lukt/svavelväte, järn och mangan, fluorid, färgat vatten vid regn och snösmältning samt grön utfällning på sanitetsporslin.

Kontaktperson: Linda Engström