Buller

Lyssna

Buller är ljud som uppfattas som störande. Vad som uppfattas som buller kan variera starkt från en person till en annan. Byggarbetsplatser, vägtrafik och konserter är exempel på bullrande verksamheter som kan störa. Buller kan även komma inifrån byggnaden, från fläktar, hissar eller tvättstugor.

Buller påverkar hälsa och välbefinnande. Det är ett utbrett miljöproblem och är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige.

Förutom att vi blir störda av buller kan det påverka vår prestation, inlärning och sömn negativt. För den vuxna befolkningen finns undersökningar som tyder på att det finns en ökad risk för blodtryckssjukdomar om man utsätts för mycket buller under lång tid. Mycket höga ljudnivåer kan orsaka hörselnedsättning och öronsusningar (tinnitus).


Vanliga bullerkällor i Nordmaling

I Umeå är de vanligaste bullerkällorna tåg- och vägtrafik. Åtgärder för att minska buller leder sällan till att det blir helt tyst. I stället handlar det om att skapa goda eller godtagbara ljudmiljöer. I en god ljudmiljö ska man kunna sova ostört och föra ett samtal på ett bekvämt sätt. I orörda fjällområden är varje samhällsljud störande, medan ett modernt stadslandskap knappast är tänkbart utan bakgrundsljud. En park med god utformning uppfattar de flesta som tyst trots att vägtrafikljuden finns i bakgrunden.

Vad är buller?

Definitionen för buller är oönskat ljud, men även önskade ljud kan bli oönskade och besvärande med till exempel en för hög ljudnivå. Exempel på decibelnivåer ser du i tabellen till höger. Då är det lättare att förstå riktvärdena för trafikbuller.

Ljud är tryckförändringar i luften. De sprids som vågrörelser och örat uppfattar dem som ljud. Ljudets styrka mäts i decibel (dB).

Buller inomhus

För mycket buller i vardagen kan göra att du känner dig trött och får svårt att koncentrera dig. Buller kan också leda till att du får svårt att somna och att sova gott. Enligt de allmänna råden bör en ljudnivå på 30 dBA inte överskridas i bostadsutrymmen.

Om du störs av buller i din bostad ska du i första hand vända dig till din fastighetsägare. Skriv gärna ner vilka tider på dygnet som det bullrar och försök att sakligt beskriva hur det låter. Det gör det lättare för din fastighetsägare att undersöka vad det är som stör. Om du inte får hjälp av din fastighetsägare kan du kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten. Störs du av buller från industrier eller andra företag kan du också kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten.

Höga ljudnivåer

Alltför ofta utsätter vi oss för skadliga ljudnivåer utan att uppfatta dem som buller. Skador på hörseln kan komma sakta om man under längre tider utsätter sig för höga ljudnivåer. Vid tillräckligt höga ljudnivåer kan skador uppstå omedelbart. På gym, krogar, diskotek, konserter och i andra situationer kan ljudnivån ibland vara så hög att det finns risk för hörselskador. Hörselskadorna kan medföra besvär resten av livet för dem som drabbas.

Trafikbuller

Det finns även riktvärden för buller från vägtrafik. Riktvärdena för en god ljudnivå vid bostäder är 55 dBA utomhus vid fasad och 70 dBA maximal ljudnivå. Det gäller vid nybyggda och nyrenoverade hus eller på ställen där det sker stora ombyggnader av gator och vägar.

Kontaktperson: Mia Kristiansson