Enskilt avlopp

Lyssna

Om du saknar kommunalt avlopp måste du ordna egen avloppsanläggning. För att få installera en enskild avloppsanläggning måste du anmäla eller söka tillstånd.

Innan anläggandet av en enskild avloppsanläggning ska miljö- och hälsoskyddsenheten i god tid kontaktas. Handläggningen av ditt ärende underlättas om det finns en kontinuerlig dialog mellan dig och handläggaren.


Så här söker du avloppstillstånd

För att få installera en avloppsanläggning till vilken vattentoalett ska anslutas måste du först ha ett tillstånd enligt miljöbalken. För att anlägga en avloppsanordning utan vattentoalett eller vid ombyggnation av en befintlig avloppsanordning krävs en anmälan enligt miljöbalken innan arbetet påbörjas.

Det här behövs då du söker tillstånd till avloppsanläggning:

• Ansökan
• Karta över tomten med förslag på var avloppsanläggningen ska placeras
• Avstånd till närliggande vattentäkter  och borrhål för bergvärme (inritad på kartan)
• Djup till grundvattenytan (där avloppsanläggningen ska placeras)
• Vid infiltration bifoga protokoll på utfört markprov (kornfördelningsanalys)
• Markägarintyg om anläggningen läggs på annans mark
För att handläggningen av ärendet ska löpa på bra är det viktigt att ansökan/anmälan är komplett! Ansökan/anmälan ska skickas till kommunstyrelsen i god tid innan arbetet påbörjas. Både ansökan och anmälan är avgiftsbelagd.

Vad kostar det?

Prövning av:
Avlopp med WC: 2625 kr
Avlopp för bad- och disk- och tvättvatten: 1500 kr
För information om andra typer av anläggningar, kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten.      

Hjälp med att planera din avloppsanläggning

Att anlägga ett avlopp är en komplicerad process och anläggningsarbetet ska utföras av sakkunnig person. Sakkunnig är den som genom utbildning, yrkeserfarenhet eller på annat sätt fått tillräckliga kunskaper för att anlägga avlopp. Det är därför en god idé att tidigt kontakta en konsult eller en entreprenör som kan hjälpa till med planeringen och anläggandet av avloppet. Du hittar råd och tips bland annat på Avloppsguiden.
Länk till Avloppsguiden (extern hemsida, öppnas i nytt fönster)

Kommunstyrelsens prövning

En miljöinspektör från miljö- och hälsoskyddsenheten gör en bedömning på plats om de allmänna förutsättningarna samt diskuterar det inlämnade förslaget med sökanden. Bedömningarna är ungefär desamma både för året-runt-bostäder som för fritidshus.
När ärendet är utrett kommer ett skriftligt beslut. Med tillståndet följer ett antal villkor för hur anläggningen ska uppföras och skötas. Såväl villkor som råd är satta för att minska effekterna på miljön och hälsan samt motverka att anläggningen sätter igen eller försämras på annat sätt.

Vill du ha information om enskilt avlopp vid fastighetsaffär?

På avloppsguidens hemsida finns det bra information vad du bör tänka på när du tar över ett hus med enskilt avlopp: https://avloppsguiden.se/informationssidor/kopa-hus-med-enskilt-avlopp/ (Öppnas i Nytt fönster)


 

Kontaktperson: Linda Engström