Enskilt avlopp

Lyssna

Om du inte har tillgång till kommunalt avloppsnät måste du ordna en egen avloppsanläggning. Bestämmelser om sådana anläggningar finns i miljöbalken och i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Tillstånd/anmälan

Innan man anlägger en avloppsanordning måste du söka tillstånd om detta hos Nordmalings Miljö-och hälsoskyddsenhet. 

Vid behandling av avloppsärenden bedömer Miljö- och hälsoskyddsenheten vilka miljökonsekvenser den planerade anläggningen kan få, t ex om det finns risk för förorening av vattentäkter. Dessutom bedöms de tekniska förutsättningarna för att kunna utföra den efterbehandling man valt mm. Om du funderar på att ordna en egen avloppsanläggning bör du i god tid kontakta Miljö- och hälsoskyddsenheten för råd och tips.

För att ansöka om tillstånd/anmäla, använd dig av vår e-blankett direkt på webben:

Länk till ansökan/tillstånd enskild avloppsanläggning

Handläggningstid

Handläggningstiden för en komplett ansökan är cirka 3 veckor. Handläggningen kan dock ta längre tid om vi måste begära in kompletterande uppgifter. På sommaren har vi många ansökningar så var ute i god tid under denna period.

Handläggningsavgift

Du hittar mer information om handläggningsavgifter under rubriken avgifter.

Länk till Avgifter

Hjälp med att planera din avloppsanläggning

Att anlägga ett avlopp är en komplicerad process och anläggningsarbetet ska utföras av sakkunnig person. Sakkunnig är den som genom utbildning, yrkeserfarenhet eller på annat sätt fått tillräckliga kunskaper för att anlägga avlopp. Det är därför en god idé att tidigt kontakta en konsult eller en entreprenör som kan hjälpa till med planeringen och anläggandet av avloppet. Du hittar råd och tips bland annat på Avloppsguiden

Länk till Avloppsguiden

Kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten

Kontaka miljö- och hälsoskyddsenheten (intern länk, öppnas i samma fönster)

Kontaktperson: Mia Kristiansson