Anmälan av värmepump

Lyssna

Innan du installerar en värmepump som utnyttjar jord, berg eller vatten måste du göra en anmälan om detta till miljö- och hälsoskyddsenheten.

Hur anmäler jag min installation?

Du anmäler genom att använda blanketten som finns i kommunens e-tjänster:

E-tjänst för anmälan (länk)

Blanketten ska vara fullständigt ifylld och underskriven av sökanden. Till denna ska du bifoga följande:

  • Grannens yttrande
    Dina närmaste grannars yttranden om dina planer..
  • Situationsplan
    En tomtskiss som visar var du tänkt placera ditt borrhål eller värmeslingor och vilka ledningar som går på tomten. Finns det närliggande borrhål för drickvatten (inom 50 m) eller energiuttag (inom 20 m) måste du alltid rita ut dessa på situationsplanen.

Blanketten med bifogade handlingar skickas till:

Miljö- och hälsoskyddsenheten
Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

Varför behöver min granne yttra sig?

Alla värmepumpar som utnyttjar jord, berg eller vatten kan komma att påverka sin omgivning negativt. Dina närmaste grannar ska därför få yttra sig kring din tänka värmepumpsinstallation. Yttranden är särskilt viktiga då din bergvärme ska placeras mindre än 10 m från din tomtgräns, eftersom den kan komma att påverka din grannes möjlighet att borra bergvärme i framtiden. Ett borrhål kommer gradvis att sänka temperaturen i sin närhet och man rekommenderar ett avstånd på minst 20 m mellan två energibrunnar.

Vid yttrande kan det också framkomma viktig information om tidigare okända borrhål för dricksvatten, vilka kan påverkas av din värmepump.

Vad kostar anmälan?

Anmälan kostar för närvarande 1125 kr, vilket motsvarar 1,5 h handläggningstid.

Vilka skyldigheter har jag som vill installera värmepump?

  • Anmäla värmepumpen till miljö- och hälsoskyddsenheten enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
  • Att din anmälan innehåller korrekta uppgifter
  • Kontrollera om du behöver fler tillstånd än från miljö- och hälsoskyddsenheten
  • Du är alltid ytterst ansvarig för de konsekvenser som t.ex. skador som kan uppkomma av din värmepump

Vad händer om jag glömmer att anmäla min installation?

Den som installerar en värmepump utan att anmäla detta får betala en miljösanktionsavgift till staten, enligt förordning (2012: 259) om miljösanktionsavgifter. 2016 var denna avgift 1 000 kr för en anmälningspliktig värmepump och 3 000 kr för en tillståndspliktig. Miljö- och hälsoskyddsenheten är skyldiga att besluta om miljösanktionsavgift om en värmepump installerats utan anmälan, oavsett om detta skett av oaktsamhet eller okunskap.

Vem kan jag diskutera energifrågor med?

Om du har frågor om att anmäla värmepump kontakta Miljö- och hälsoskyddsenheten.

Kontaka miljö- och hälsoskyddsenheten (intern länk, öppnas i samma fönster)

Om du har generella frågor om energi kan du boka tid med vår energi- och klimatrådgivare. 

Kontakta energirådgivare (intern länk)

Informationsmaterial

Information om bergvärme (pdf)

Information om jordvärme (pdf)

Kontaktperson: Mia Kristiansson