Fastighetsinformation

Lyssna

Om du har frågor kring fastigheter som exempelvis beteckning, adress, areal o.s.v kan du kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.

Fastighetsregistret innehåller en mängd uppgifter om landets fastigheter, samfälligheter och gemensamhetsanläggningar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan svara på många frågor, så som:
  • Vem äger en viss fastighet?
  • Hur stor är min fastighet?
  • Berörs min fastighet av en detaljplan eller tomtindelning?
  • Vilken beteckning har en viss fastighet?

Kontakta oss!

Samhällsbyggnadsförvaltningen uppdaterar byggnader och adresser i Lantmäteriets BALK-system. Om du har frågor kontakta oss.

Kontaktperson: Emma Ahlfeldt