Lantmäteri

Lyssna

För att få hjälp med lantmäteritjänster behöver du vända dig till Lantmäteriet i Umeå.

All mark i Sverige är uppdelad i fastigheter. Till en fastighet hör i regel byggnader och anläggningar som uppförts på fastigheten. En fastighet kan vara ett avgränsat område på marken. Den kan även vara tredimensionell och innehålla en ägarlägenhet eller ett underjordiskt garage.

Lantmäteriet kan hjälpa dig med bland annat:

  • Föra över en bit mark till din fastighet eller om du vill stycka av ett område för att sälja eller ge bort.
  • Bilda servitut eller ordna förvaltningen för till exempel en gemensam väg, båtplatser eller ett gemensamt garage. Allt detta sker vid en lantmäteriförrättning.
  • Besvara olika frågor rörande fastigheter, om du till exempel vill veta var dina gränsrör finns eller om din fastighet belastas av servitut eller inte.
  • Bistå med kopior ur gamla förrättningsakter.
  • Utföra olika mätningsuppdrag, ex fastställande av fastighetsgränser och besvara frågor kring koordinatuppgifter och höjdsystem.

Kontakt

Telefon: 0771-63 63 63

E-post: kundcenter@lm.se

Besöksadress:
Storgatan 75
903 30 UMEÅ

Öppettider:
Tisdag-torsdag kl. 09.00-11.00

Du kan läsa mer om Lantmäteriet på deras hemsida:

Länk till Lantmäteriets hemsida (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson: Tony Johansson