Ansöka om bygglov

Lyssna

Steg 1 - Ansökan

Du ansöker om bygglov genom att fylla i våra ansökningsblanketter samt bifoga ett antal handlingar med din ansökan.

Beroende på vilken åtgärd du söker bygglov för kan typ av handlingar komma att variera. Observera! För att handläggningen ska gå så smidigt som möjligt är det lämpligt att alla lagfarna ägare skriver under ansökan.

Notera att de flesta av våra beslut kan överklagas av berörda sakägare. En avgift för ärendeprövningen tas ut av oss även om beslutet i ett senare skede ändras i högre instans.

Kontaktperson: Tony Johansson