Slutsamråd

Lyssna

När ditt bygge är nästan klart är det dags för ett slutsamråd.

När ditt bygge närmar sig sitt slut är det dags för slutsamråd. Det är kommunen som kallar till slutsamrådet och de som kallas är du som byggherre, den som arbetat som kontrollansvarig och övriga som kommunen tycker bör vara med.

Normalt hålls slutsamrådet på byggarbetsplatsen.

Under mötet går man bland annat igenom utlåtanden som kontrollansvarig har gjort och ser efter så att kontrollplanen har följts. Där diskuteras bland annat kontrollplanens genomförande, avvikelser från byggreglerna, den kontrollansvariges utlåtande och förutsättningar för slutbesked. Detta möte ligger sedan till grund för att du ska få ditt slutbesked.

Kontaktperson: Tony Johansson