Farligt avfall

Lyssna

Allt avfall som är farligt för människa och miljö klassas som farligt avfall och ska lämnas till en miljöstation och ska aldrig slängas i soppåsen eller hällas ut i avloppet.

Många sorters farligt avfall är direkt hälsoskadligt, men det kan också vara farligt på sikt om det sprids i naturen och kommer in i kroppen via mat och vatten. Några av de egenskaper som utmärker farligt avfall är att det kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, giftigt, smittbärande eller brandfarligt. Det innehåller ämnen som ställer till skada om de sprids i luft, vatten och mark. Att lämna farligt avfall till miljöstation är det allra viktigaste i din källsortering. Gamla mediciner lämnar du till apoteket.

Inlämnade kemikalier ska vara märkta med innehåll och vara väl förpackade.

Exempel på farligt avfall

 • Spillolja
 • Nagellack
 • Lim
 • Oljefilter
 • Lacknafta
 • Avfettning
 • Glykol
 • Aceton
 • Lysrör
 • Radio
 • Lågenergilampor
 • TV
 • Kylskåp
 • Armatur
 • Video
 • Frysskåp
 • Småbatterier
 • Datorer
 • vättmaskiner
 • Bilbatterier
 • Skrivare
 • Spisar
 • Batteriklockor
 • Bildskärmar
 • Hushållsmaskiner

Är du osäker så fråga oss på kommunen eller på återvinningscentralen.

Skrotbilar

Information om skrotbilar hittar du via följande länk:

Information om skrotbilar

Läkemedel och dylikt

Överblivna eller gamla mediciner lämnas kostnadsfritt till apoteket. När de lämnas in till apoteket ska de vara väl förpackade i en genomskinlig plastpåse. Apoteken tillhandahåller speciellt framtagna påsar för detta, gratis.

Tomma tablettkartor kan slängas i hushållsavfall som går till förbränning.

Kanyler räknas som hushållsavfall.

Kontaktperson: Vakin