Slam och latrin

Lyssna

Alla enskilda avloppsanläggningar som är kopplade på en vattentoalett måste slamtömmas.

I Nordmalings kommun ansvarar sektorn samhällsbyggnad för tömning av slam och latrin. 

All slamtömning sköts av upphandlad entreprenör. Felanmälan av slamtömning ska gå direkt till dem. På sidan Felanmälan hittar du kontaktuppgifter till entreprenör.

Länk till Felanmälan

Kontaktperson: Vakin