Återvinningscentral, ÅVC

Lyssna

På återvinningscentralerna kan privatpersoner kostnadsfritt och verksamheter mot en avgift lämna sitt avfall. Du kan lämna nästan allt avfall som uppstår i hemmet eller i verksamheten här. Sedan mars 2016 har Nordmalings kommun en ny Återvinningscentral på Åsgatan 20.

Öppettider Återvinningscentral, ÅVC

Observera att kommunens återvinningscentral har flyttat och nu finns på Åsgatan 20, mitt emot Fahlgrens.

Ordinarie öppettider 

Måndag kl. 12.00 - 19.00
Onsdag kl. 12.00 - 19.00
Fredag kl. 10.00 - 16.00

Särskilda öppettider

Om helgdag inträffar på vardag (röda dagar och aftnar) är anläggningen stängd. Återvinningscentralen är stängd följande dagar: 6/6, 22/6, 24/6, 26/12.

Vilket avfall kan jag lämna på återvinningscentralen?

Det här kan du lämna hos återvinningscentralen:

 • Betong/tegel/klinker/planglas/spegelglas
 • Brännbart avfall
 • Deponirester
 • Elektronik
 • Farligt avfall (särskilt anpassad plats)
 • Förpackningar och tidningar
 • Metallskrot
 • Träavfall
 • Trädgårdsavfall
 • Vitvaror

Är du osäker på hur du ska sortera, kontakta gärna oss.

Vilket avfall kan jag inte lämna på återvinningscentralen?

Det här kan du inte lämna på återvinningscentralen:

 • Bildäck
 • Skrotbilar

Vad gäller om jag har en verksamhet som vill lämna avfall till återvinningscentralen?

Avfall från verksamheter, alltså annat avfall än hushållsavfall som exempelvis byggavfall, emballage med mera får lämnas på återvinningscentralen mot en avgift som beslutats av entreprenören.

Så här tas avfallet om hand

Avfallet transporteras från återvinningscentralerna till avfallsanläggning. Det avfall som går att återvinna bearbetas, det som går att kompostera komposteras. Avfall som inte går att återvinna deponeras och avfall som måste tas omhand på särskilt sätt mellanlagras för vidare transport.

Alla kommunala deponier i kommunens ytterområden har avslutats och efterbehandlats. Prover tas med jämna mellanrum för att se till att det inte går ut farliga ämnen i närliggande mark och vatten.

Kontakt

Allmiljö: 090 – 71 31 31

Kontaktperson: Per Alfheim