Lotteritillstånd

Lyssna

Alla lotterier i Sverige styrs av lotterilagen och lotteriförordningen. Ett lotteri kan definieras som en verksamhet där deltagarna kan erhålla en vinst till ett högre värde än vad var och en av de övriga deltagarna kan få och där möjligheten att vinna helt beror på slumpen.

Vad innebär ett lotteri?

Det kan ibland vara svårt att avgöra om ett arrangemang är ett lotteri eller en tävling. Huvudregeln är att ett arrangemang som avgörs av ett slumpmoment är ett lotteri. Ett arrangemang som avgörs av ett prestationsmoment (t.ex. skriva en slogan, svara på kunskapsfrågor) är en tävling.
 
Tänk på att det bara är ideella föreningar som får sälja lotter. Företag får aldrig anordna lotteri!

Små lotterier får arrangeras av vem som helst:

 • I samband med offentlig tillställning med allmännyttigt ändamål
 • Högsta insats: 7,10 kr
 • Högsta vinst: 710 kr i form av varor och tjänster
 • Omedelbar vinstutdelning
 • Vinstvärde: 35-50 % av omsättningen
Ideell förening får anordna mindre lotterier utan tillstånd om dessa punkter efterlevs:
 • I samband med tillställning
 • I samband med bingospel
 • Bedrivs inom området (i byn)
 • Högsta insats: 7,10 kr
 • Högsta vinstvärde: 7 100 kr (1/6 basbelopp)
 • Vinstvärde: 35-50 % av omsättningen
 • Vinstandel anges
 • Offentlig dragning före sammankomstens slut
Om lotteriet är större än enligt ovanstående punkter så måste ni ha tillstånd av kommunen.

Icke allmänna lotterier (liten krets, väl sammanhållen, inbördes gemenskap och i förväg bestämt) kräver inget tillstånd från kommunen.


Vem kan söka tillstånd?

Ideell förening som:

 • enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttigt ändamål inom landet
 • bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål
 • inte vägrar någon inträde som medlem
 • för sin verksamhet behöver lotteriinkomster

Vem ger tillstånd?


Nordmalings kommun beslutar om lotterier inom kommunen, genom genom kommunsekreterare.
Om lotteriet ska bedrivas i flera kommuner beslutar Länsstyrelsen.
Om lotteriet ska bedrivas i flera län eller via Internet beslutar Lotteriinspektionen.
 
Har du frågor kring lotterier och vilka regler som gäller vänder du dig till kommunsekreterare Sofia Gustafsson, som handlägger lotteritillstånd hos Nordmalings kommun.
 

Hur ansöker jag om tillstånd?

För att ansöka om lotteritillstånd kan du använda vårt webbformulär som finns i vår e-blankettbank. När ansökan inkommit tar lotterihandläggaren ställning till om tillstånd kan utfärdas eller ej. Till varje lotteritillstånd utses en kontrollant.
 
Tillståndet skickas till föreningen och ett exemplar skickas till kontrollanten. Kommunen fakturerar sedan föreningen för tillståndet, ett lotteritillstånd kostar 800 kronor.
 
Före varje lotteri ska föreningen kontakta den utsedda kontrollanten. Efter avslutat lotteri skickas redovisning in till kommunen.
 
 

Kontaktperson: Maria Syd