Gifta sig

Lyssna

Borgerlig vigsel är ett icke-religiöst alternativ till kyrklig vigsel och kan utformas precis som ni vill.

Ett borgerligt bröllop kan utformas precis som ni vill. Platsen för vigseln kan vara kommunhuset eller någon annan plats enligt ert önskemål. Vigseln är kostnadsfri. Reseersättning kan dock utgå.

Så gör du för att gifta dig borgerligt

 1. Ansök om hindersprövning
  Ansök om hindersprövning görs av er gemensamt till Skatteverket och ska ske i god tid. Intyget gäller sedan i fyra månader. Anmäl även till Skatteverket vilket efternamn ni ska ha efter vigseln.
 2. Skicka in hindersprövningen till kommun
  Efter hindersprövning hos Skatteverket lämnar ni in "intyg om hindersprövning" och "Intyg vigsel" till: Nordmalings kommun,
  914 81 Nordmaling. Ni kan även lämna in intygen i kommunkontorets reception, Kungsvägen 41, Nordmaling.
 3. Boka vigseln i god tid
  Kontakta kansliavdelningen på Nordmalings kommun eller någon av kommunens vigselförrättare.

Om en av er inte är skriven i Sverige eller om ingen av er är skrivna i Sverige gäller särskilda regler. Du hittar mer information på Skatteverkets hemsida:

Länk till Skatteverkets hemsida

Vigselakten

Ett borgerligt bröllop utformas precis som ni vill. Platsen för vigseln kan vara kommunhuset eller någon annan plats enligt ert önskemål, vigseln är kostnadsfri. Reseersättning kan dock utgå. Efter vigseln får paret ett vigselbevis. Vigselförrättaren underrättar sedan Skatteverket om vigseln.

Vittnen

Två vittnen ska närvara under akten. I första hand ansvarar paret för att vittnen finns. Vittnena ska båda ha fyllt 18 år.

Dessa är vigselförrättare

Beställ din vigsel hos någon av kommunens vigselförrättare utsedda av Länsstyrelsen i Västerbottens län:

 • Kerstin Hörnqvist, telefon 070-643 67 92
 • Kerstin Sjöström, telefon 070-643 67 13
 • Madelaine Jakobsson, telefon: 070-290 74 01
 • Liselotte Olsson, telefon: 070-296 52 00
 • Ingemar Sandström telefon: 070-309 84 63
 • Ulla-Maj Andersson, telefon 070-397 83 86
 • Maria Lundqvist Brömster telefon: 070-545 45 65
 • Helena Dahlberg, telefon 070-3875406

Kontaktperson: Maria Syd